22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

7 ATUTÓW NASZYCH KURSÓW

1. Specjalizacja placówki EDUKARIS

EDUKARIS jest Placówką Oświatową zarejestrowaną w Biurze Edukacji m.st. Warszawy w zakresie prowadzenia kursów maturalnych i podlegającą pod Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Statutową działalnością placówki jest przygotowanie do egzaminu maturalnego w formie stacjonarnych kursów. Bardzo dobrą pozycję na rynku kursów maturalnych zawdzięczamy temu, że skupiamy się jedynie na tej działalności.

2. Doświadczenie

Na warszawskim rynku edukacyjnym funkcjonujemy nieprzerwanie od 2006 roku. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom uczniów oraz śledzimy zmiany w egzaminach maturalnych. Dzięki doświadczeniu zebranemu na przestrzeni tych wszystkich lat możemy oferować Państwu wysokiej jakości usługi edukacyjne.

3. Najlepsi wykładowcy

Wykładowcami EDUKARIS są egzaminatorzy maturalni i nauczyciele licealni – specjaliści w swoich dziedzinach. Większość naszych wykładowców co roku uczestniczy w sprawdzaniu egzaminu maturalnego. Posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do matury oraz legitymują się najwyższymi stopniami awansu zawodowego.

Poza kompetencjami „twardymi” cenimy w naszych wykładowcach także kompetencje „miękkie”, jak: zaangażowanie, entuzjazm, empatia i otwartość. Warto dodać, że duża część wykładowców jest z nami od samego początku istnienia EDUKARIS.

4. Duża liczba godzin zajęć

Oferujemy jedną z największych liczb godzin lekcyjnych z wykładowcą na warszawskim rynku edukacyjnym – większość naszych rocznych kursów maturalnych obejmuje co najmniej 104 godziny lekcyjne. Z niektórych przedmiotów, np. z fizyki lub matematyki rozszerzonej oferujemy w kursie rocznym największą liczbę godzin lekcyjnych z wykładowcą (odpowiednio 188 i 124). Podkreślamy, że do naszej oferty nie wliczamy godzin pracy własnej w domu.

5. Absolwenci nas polecają

Co roku przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne oraz ankiety oczekiwań kursantów. Zapraszamy do zapoznania się z częścią wyników ankiet z ostatniego roku. Zobacz część wyników ankiet EDUKARIS

6. Świetna atmosfera na zajęciach

Zapewne niektórzy uczniowie będą mile zaskoczeni tym, jak wiele można się nauczyć na naszych zajęciach i jak bardzo nauczyciele angażują się w swoją pracę. A wszystko to w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze, która wyzwala w uczniach entuzjazm do nauki. Mobilizujemy naszych uczniów, merytorycznie oceniamy i doceniamy.

7. Wygodna forma zajęć

Kursy odbywają się w salach liceum im. J. Zamoyskiego i mają optymalną, mieszaną formę:
i) aktywizującego wykładu, mającego na celu rzetelne powtórzenie wszystkich treści programowych
ii) dużej liczby ćwiczeń i zadań utrwalających poznane treści, wykonywanych wspólnie z wykładowcą.
Po każdym omówionym dziale rozwiązywana jest duża liczba zadań z arkuszy maturalnych. Zajęcia prowadzone są według zgodnych z podstawą programową autorskich programów. Pod koniec kursu przeprowadzamy dużą maturę próbną i omawiamy jej wyniki.