22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

O NAS

Mamy status niepublicznej placówki oświatowej

EDUKARIS jest niepubliczną placówką oświatową, która działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych. Nasze kursy zarejestrowane są w Biurze Edukacji m. st. Warszawy oraz podlegają Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Oznacza to, że spełniamy następujące wymagania co do jakości kształcenia:
  • Kursy prowadzone są według programów nauczania (autorskich) opartych na Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego.
  • Wykładowcy oraz Dyrektor Placówki posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wymagane do prowadzenia kursów maturalnych.
  • Gwarantujemy niezbędne środki i materiały dydaktyczne.
  • Posiadamy statut, określający ścisły profil naszej działalności, którym jest przygotowanie do matury.
  • Posiadamy sale wykładowe i bazę umożliwiające realizację zadań statutowych.

Najlepsi wykładowcy

Nasze kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele licealni z wieloletnim stażem, którzy pełnią funkcje egzaminatorów maturalnych. Dlatego doskonale znają wymogi egzaminacyjne, konstrukcje zadań i klucze ich oceniania. Większość z naszej kadry co roku uczestniczy w sprawdzaniu matur. Każdy z naszych nauczycieli posiada specjalistyczne wykształcenie wyższe w kierunku nauczanego przedmiotu oraz najwyższe stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Przede wszystkim są to jednak osoby pasjonujące się edukacją, otwarte na potrzeby uczniów i stosujące nowoczesne i skuteczne metody nauczania. Wśród nich są autorzy najnowszych podręczników oraz wykładowcy, którzy przygotowują do pracy przyszłych nauczycieli. Warto dodać, że z większością naszej kadry współpracujemy od początku istnienia EDUKARIS, są to więc sprawdzeni i godni zaufania wykładowcy.

10 lat doświadczenia

Na warszawskim rynku edukacyjnym funkcjonujemy nieprzerwanie od 2006 roku i należymy do najpopularniejszych placówek, które przygotowują uczniów do matury. Naszą pozycję zawdzięczamy specjalizacji – skupiamy się jedynie na kursach maturalnych – i nieustannemu podnoszeniu ich jakości. Doświadczenie zgromadzone w poprzednich latach oraz profesjonalizm naszej kadry owocują wysokimi wynikami kursantów na egzaminach maturalnych. Warto podkreślić, co nas dodatkowo wyróżnia pośród innych placówek, że placówką zarządzają nauczyciele, a zatem ludzie bezpośrednio związani z edukacją.