22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

KURSY MATURALNE Z BIOLOGII

Terminy i ceny

BIOLOGIA, poziom rozszerzony, MATURA 2018 opis kursu
Czas trwania Terminy zajęć Liczba godzin i spotkań Cena Nabór Zapisz się
start 7.10.2017
do końca 4.2018
sobota
12:30-15:45
108 godz. lekc.
27 spotkań
1220 zł
1160 zł
Możliwość dopisania się,
ostatnie wolne miejsca
zapisz się
start 6.10.2017
do końca 4.2018
piątek
16:45-20:00
108 godz. lekc.
27 spotkań
1220 zł
1160 zł

Dopisy do grup

W przypadku dopisania się do grupy po drugich zajęciach od rozpoczęcia, cena kursu będzie proporcjonalnie pomniejszona o koszt zajęć, które już się odbyły. O możliwości dopisu do grupy informujemy w tabeli, w kolumnie nabór.

Zniżki

Czas obowiązywania promocji okresowych znajduje się tutaj. Promocyjne ceny poszczególnych kursów mogą być dodatkowo obniżone (zniżki nie sumują się):
 • - 30 zł, gdy wybrano 2 przedmioty (Zniżka A);
 • - 40 zł, gdy wybrano 3 lub więcej przedmiotów (Zniżka B);
 • - 40 zł, przy jednoczesnym zapisie co najmniej 3 osób (Zniżka C);
 • - 40 zł, dla fanów (Zniżka D).

Gwarancja jakości naszych kursów

Chcesz mieć pewność, że wybierasz najlepsze kursy maturalne? EDUKARIS to gwarantuje – jeśli jakość naszych kursów nie będzie Cię satysfakcjonować, zwrócimy Ci pieniądze. Na ocenę jakości naszych kursów masz czas do trzecich zajęć. Więcej informacji o naszej gwarancji jakości znajdziesz

O kursie maturalnym z biologii

Nasz kurs maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym wyróżnia się bardzo dużą liczbą zajęć z nauczycielem – oferujemy 108 godzin. Na kurs składa się 104 godziny lekcyjne zajęć z wykładowcą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Dodatkowo 4 godziny lekcyjne przeznaczone są na końcową maturę próbną. Egzamin każdego ucznia jest następnie sprawdzany przez wykładowcę i szczegółowo omawiany.

Program kursu realizowany jest podczas 27 spotkań (26 z wykładowcą + matura próbna). Każde z nich trwa 4 godziny lekcyjne i odbywa się raz w tygodniu.

Jak wyglądają zajęcia

Kurs realizowany jest według autorskiego programu nauczania, uwzględniającego wszystkie elementy wymagane na maturze i wymienione w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego. W trakcie zajęć wskazujemy, który element podstawy programowej właśnie realizujemy.

Robimy dokładnie to co potrzeba do matury!

Podczas zajęć wykorzystujemy rysunki, diagramy, wykresy i tabele, dzięki czemu uczniowie szybko przyswajają wiedzę i uczą się, jak analizować różne materiały źródłowe występujące w arkuszu maturalnym. Druga część danych zajęć to ćwiczenia z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności: formułowania odpowiedzi zgodnie z poleceniem, wyjaśniania zjawisk, argumentowania i wyciągania wniosków. Na każdych zajęciach rozwiązujemy około 20 zadań. Trening czyni mistrza, o czym przekonali się nasi uczniowie, którzy obecnie studiują na najlepszych polskich uczelniach.

W ramach kursu

 • Powtórzysz cały materiał z biologii rozszerzonej ujęty w podstawie programowej;
 • Utrwalisz materiał poprzez wspólne z nauczycielem rozwiązywanie ćwiczeń;
 • Rozwiążesz kilkanaście arkuszy maturalnych;
 • Przetestujesz swoje umiejętności w kilku sprawdzianach kontrolnych;
 • Oswoisz się z maturą – rozwiążesz egzamin próbny, a następnie wspólnie go omówimy. Dzięki temu unikniesz powtarzania błędów na właściwym egzaminie.
Otrzymasz:
 • Niezbędne materiały dodatkowe: repetytorium lub skrypt napisany przez wykładowcę;
 • Arkusze maturalne;
 • Zagadnienia do samodzielnego rozwiązania w domu.

O nauczycielach

Nasze kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele licealni z wieloletnim stażem, którzy pełnią funkcje egzaminatorów maturalnych. Większość z naszej kadry co roku uczestniczy w sprawdzaniu matur. Przede wszystkim są to jednak osoby pasjonujące się edukacją, otwarte na potrzeby uczniów i stosujące nowoczesne i skuteczne metody nauczania. Wśród nich są autorzy najnowszych podręczników oraz wykładowcy, którzy przygotowują do pracy przyszłych nauczycieli. Warto dodać, że z większością naszej kadry współpracujemy od początku istnienia EDUKARIS, są to więc sprawdzeni i godni zaufania wykładowcy.


wykładowca kursu maturalnego z biologii

Wykładowcy biologii

Pani Monika Branicka
 • absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Warszawskim;
 • czynny egzaminator maturalny w mazowieckiej OKE, od 2005 roku - czyli od samego początku zewnętrznego systemu oceniania matur (oraz jej zmienionej formuły);
 • w komisjach egzaminacyjnych OKE bywa egzaminatorem weryfikujacym sprawdzone prace;
 • wykładowca z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą licealną, głównie w klasach z rozszerzoną biologią;
 • bierze udział w bieżących szkoleniach, seminariach i sympozjach dotyczących przedmiotu oraz oceniania arkuszy maturalnych z biologii;
 • posiada najwyższy stopień awansu zawodowego - jest nauczycielką dyplomowaną;

Matura 2016 - wyniki naszych absolwentów

Na podstawie wyników, jakie przesłali nam absolwenci kursów po Maturze 2016 oraz na podstawie skal centylowych wyników opracowanych przez CKE, opracowaliśmy średnie wyników naszych absolwentów z biologii w odniesienu do populacji wszystkich zdających biologię.

Średnia wyniku egzaminu maturalnego z biologii naszego kursanta mieści się w 91 centylu. To oznacza, że średnia kursanta z biologii jest wyższa niż u 91% populacji zdających biologię.


Opinie uczniów

absolwent kursu maturalnego z biologii
Między innymi dzięki kursom maturalnym EDUKARIS spełniam swoje marzenia studiując na jednym z najlepszych wydziałów biotechnologii w Polsce.
Mikołaj, matura 2010