22 8280102, 728 513 549 biuro@edukaris.pl

KURSY MATURALNE Z FIZYKI

Terminy i ceny

FIZYKA, poziom rozszerzony, MATURA 2018 opis kursu
Czas trwania Terminy zajęć Liczba godzin i spotkań Cena Nabór Zapisz się
start 7.10.2017
do końca 4.2018
sobota
12:30-15:45
niedziela*
9:00-12:15
148 godz. lekc.
37 spotkań
1750 zł
1580 zł
Możliwość dopisania się,
ostatnie wolne miejsca
zapisz się
*Ze względu na dużą liczbę godzin, zajęcia odbywać się będą w każda sobotę oraz w niektóre niedziele (średnio 2 niedziele w miesiącu, zgodnie z wysłanym grafikiem). To samo dotyczy czwartków, dla grupy wtorkowo-czwartkowej.
start 12.10.2017
do końca 4.2018
wtorek
16:45-20:00
czwartek*
16:45-20:00
148 godz. lekc.
37 spotkań
1750 zł
1580 zł

Dopisy do grup

W przypadku dopisania się do grupy po drugich zajęciach od rozpoczęcia, cena kursu będzie proporcjonalnie pomniejszona o koszt zajęć, które już się odbyły. O możliwości dopisu do grupy informujemy w tabeli, w kolumnie nabór.

Zniżki

Czas obowiązywania promocji okresowych znajduje się tutaj. Promocyjne ceny poszczególnych kursów mogą być dodatkowo obniżone (zniżki nie sumują się):
 • - 30 zł, gdy wybrano 2 przedmioty (Zniżka A);
 • - 40 zł, gdy wybrano 3 lub więcej przedmiotów (Zniżka B);
 • - 40 zł, przy jednoczesnym zapisie co najmniej 3 osób (Zniżka C);
 • - 40 zł, dla fanów (Zniżka D).

Gwarancja jakości naszych kursów

Chcesz mieć pewność, że wybierasz najlepsze kursy maturalne? EDUKARIS to gwarantuje – jeśli jakość naszych kursów nie będzie Cię satysfakcjonować, zwrócimy Ci pieniądze. Na ocenę jakości naszych kursów masz czas do trzecich zajęć. Więcej informacji o naszej gwarancji jakości znajdziesz

Kurs dla zdecydowanych na dobry wynik z fizyki

Wybierasz się na Politechnikę? Medycynę? WAT? Musisz mieć dobry wynik na maturze z fizyki. To wiąże się z priorytetowym potraktowaniem przygotowania się z fizyki. Oferujemy Państwu bezkonkurencyjną i wyjątkową ofertę na rynku. Zapraszamy zdecydowanych na dobry wynik egzaminu!

O kursie maturalnym z fizyki

Oferta kursu maturalnego z fizyki obejmuje łącznie 148 godzin lekcyjnych. Na kurs składa się 144 godziny lekcyjne zajęć z wykładowcą w formie wykładów oraz ćwiczeń, w ilości rozłożonej mniej więcej po połowie. Dodatkowe 4 godziny lekcyjne przeznaczone są na końcową maturę próbną.

Program kursu realizowany jest podczas 37 spotkań (36 z wykładowcą + matura próbna). Każde spotkanie trwa 4 godziny lekcyjne. Spotkania odbywają się w dni określone w tabeli powyżej.

Jak wyglądają zajęcia

Na zajęciach realizujemy punkt po punkcie całą podstawę programową kształcenia ogólnego z fizyki. Wszystkie prawa fizyki zostaną omówione i "wyjaśnione" w sposób zrozumiały - zarówno na gruncie abstrakcyjnym oraz intuicyjnym. Wszelkie prawa i zasady fizyczne będą omówione na przykładach zjawisk fizycznych.

Po zapoznaniu się z danym działem, rozwiązujemy zagadnienia utrwalające oraz matur, w których wykorzystamy poznawane na bieżąco prawa fizyczne. Zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane.

Dodam, że największy nacisk kładziemy na zagadnienia najbardziej istotne, najczęściej występujące na egzaminach. Wiedza przekazywana jest w sposób bardzo uporządkowany tak, aby tok zajęć pozwalał na szybkie opanowanie wiadomości i utrwalenie umiejętności.

W ramach kursu

 • Powtórzysz, punkt po punkcie, cały materiał z fizyki ujęty w podstawie programowej MEN;
 • Utrwalisz wiedzę i umiejętności poprzez wspólne z nauczycielem rozwiązywanie zadań;
 • Rozwiążesz kilkanaście arkuszy maturalnych (z ubiegłych matur oraz autorskich EDUKARIS);
 • Przetestujesz swoje umiejętności w zadaniach do samodzielnego rozwiązania;
 • Oswoisz się z maturą – rozwiążesz egzamin próbny, a następnie wspólnie go omówimy.
Otrzymasz dostęp do wyjątkowych autorskich materiałów stworzonych w latach 2010-2016:
 • Autorski zbiór rozwiązanych przez naszego wykładowcę i szczegółowo omówionych zadań maturalnych z lat ubiegłych.
 • Zbiór autorskich arkuszy matur próbnych oraz autorskich sprawdzianów, łącznie z rozwiązaniami zadań, napisanych przez naszego wykładowcę do roku 2016.
 • Podstawę programową z fizyki oraz informator maturalny.
 • Podręcznik napisany (2010-2016) przez naszego wykładowcę (współpracującego w latach 2006-2016), który zawiera teorię, setki przykładów z rozwiązaniami i zadania do samodzielnego rozwiązania, obejmujący pierwszą połowę kursu.

O nauczycielach

Nasze kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele licealni z wieloletnim stażem, którzy pełnią funkcje egzaminatorów maturalnych. Przede wszystkim są to jednak osoby pasjonujące się edukacją, otwarte na potrzeby uczniów i stosujące nowoczesne i skuteczne metody nauczania. Wśród nich są autorzy najnowszych podręczników oraz wykładowcy, którzy przygotowują do pracy przyszłych nauczycieli. Warto dodać, że z większością naszej kadry współpracujemy od początku istnienia EDUKARIS, są to więc sprawdzeni i godni zaufania wykładowcy.


Wykładowca fizyki

Tadeusz Kosik
 • absolwent Wydziału Fizyki na Politechnice Warszawskiej;
 • doświadczony nauczyciel jednego z renomowanych liceów;
 • egzaminator maturalny w mazowieckiej OKE;
 • wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą licealną, głównie w klasach z rozszerzoną fizyką i na kursach maturalnych;
 • bierze udział w bieżących szkoleniach, seminariach i sympozjach dotyczących przedmiotu oraz oceniania arkuszy maturalnych z fizyki;
 • autor materiałów, zadań, wykorzystywanych podczas kursu.

Z historii kursu (wykładowca w latach 2006 - 2016)

Od początku kursu (2006), do roku 2016, współpracujący z nami wykładowca (pan Mariusz, absolwent Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością w Teorii Względności i Grawitacji, egzaminator maturalny, nauczyciel mianowany liceum) stworzył w latach 2006 - 2016 wiele materiałów na potrzeby kursu: zbiory zadań, arkusze diagnostyczne, skrypty i podręcznik.

Między innymi właśnie powstał podręcznik (dla nauczycieli fizyki i uczniów) Mechanika i Grawitacja, zawierający wykład, przykłady z rowiązaniami oraz zadania do samodzielnego rozwiazania. Dzięki wyjątkowym wykładom i materiałom, kurs zyskał bezprecedensową popularność w Warszawie. Z kursu (a raczej "Szkoły Fizyki") korzystali zarówno uczniowie z najlepszych warszawskich liceów, jak i uczniowie ze szkół o mniejszej renomie - wszyscy radykalnie poprawiali swoje wyniki.

Materiały wytworzone na potrzeby kursu w latach 2006-2016 objęte są prawami autorskimi i nie mogą być nigdzie wykorzystywane.

Matura 2016 - wyniki naszych absolwentów

Na podstawie wyników, jakie przesłali nam absolwenci kursów po Maturze 2016 oraz na podstawie skal centylowych wyników opracowanych przez CKE, opracowaliśmy średnie wyników naszych absolwentów z fizyki w odniesienu do populacji wszystkich zdających fizykę.

Średnia wyniku egzaminu maturalnego z fizyki naszego kursanta mieści się w 84 centylu. To oznacza, że średnia kursanta z fizyki jest wyższa niż u 84% populacji zdających fizykę.


Opinie uczniów

absolwent kursu maturalnego z fizyki
Wiedza, jaką zdobyłem na kursie z fizyki pozwoliła mi osiągnąć wynik lepszy niż 96% zdających oraz rozpocząć naukę na najlepszym wydziale Politechniki Warszawskiej - MEiLu.
Max, Matura 2015, uczestnik kursu fizyki