kursymaturalne.pl używa cookies >>

KURSY MATURALNE, BIEŻĄCE

kursy maturalne dzień otwarty Trwa rekrutacja na kursy maturalne. Przy zapisaniu się teraz, mają Państwo gwarancje miejsca w niektórych grupach oraz możliwość uzyskania dodatkowych rabatów.

rozklady zajęć kursów maturalnych Sprawdź możliwość zapisania się do wybranej grupy kursu maturalnego lub odbycia zajęć próbnych: zobacz więcej.

rozklady zajęć kursów maturalnych Zobacz, kiedy rozpoczynają zajęcia poszczególne grupy kursów maturalnych: zobacz więcej.

REKOMENDACJE ABSOLWENTÓW

rekomendacje kursów maturalnych Prezentujemy opinie o zajęciach oraz rekomendacje zajęć, jakich udzielono nam dobrowolnie i anonimowo w ankietach. Absolwenci polecają nasze kursy znajomym i rodzinie (załadowanie pliku pdf może potrwać kilkanaście sekund, 8MB, 54 stron).
Opinie 2013/2014 (pdf)
Opinie 2012/2013 (pdf)
Prezentujemy także wystawione nam przez kursantów oceny, uzyskane z ankietowych pytań zamkniętych.
Info z ankiet 2009, 2010, 2011

!TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY MATURALNE

zapisy na kursy maturalne
Grafik, cennik
2014/2015
Zapisy
internetowe

Zapisy telefoniczne
22 828 0102
728 513 549
Zapisy w biurze

Materiały, skrypty, podręczniki do zajęć

podrecznik Na wielu zajęciach korzystamy z własnych materiałów: skryptów, zadań, ćwiczeń, sprawdzianów, matur próbnych.

Mamy nawet własny podręcznik z fizyki (autorstwa Mariusza Mroczka).
Zobacz przykładową ofertę z fizyki lub podręcznik

Dlaczego warto wybrać kursy maturalne w EDUKARIS

! Zwracamy Państwu uwagę na to, że podczas naszych kursów w okresie od października do końca kwietnia, odbędą Państwo najprawdopodobniej więcej efektywnych godzin zajęć z nauczycielem niż w zwykłej szkole. Ponadto efektywna nauka będzie przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Niezależnie od tego możemy pochwalić się następującymi atutami.
 • Placówka EDUKARIS zarejestrowana jest w Kuratorium Oświaty i Biurze Edukacji m. st. Warszawy.
  Oznacza to, że działamy zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz podlegamy pod Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 • Zajęcia prowadzą doświadczeni Nauczyciele LO, Egzaminatorzy Maturalni.
  Gwarantuje to, że przygotowanie do egzaminu maturalnego powierzają Państwo osobom o najwyższych ku temu kwalifikacjach.

 • Kursy maturalne w Warszawie prowadzimy już 9 rok.
  Jesteśmy placówką o ugruntowanej pozycji na rynku. Niemniej w każdym roku szkolnym zdobywamy nowe doświadczenia, dzięki którym doskonalimy swoją pracę.

 • Wykładowcy EDUKARIS to specjaliści
  Wykładowcami EDUKARIS są nauczyciele licealni, egzaminatorzy maturalni, specjaliści ze swoich dziedzin. Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do matury oraz legitymują się stopniem awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego. Większość naszych wykładowców co roku uczestniczy w sprawdzaniu egzaminu maturalnego.

  Nasi wykładowcy są absolwentami Uniwersytetów, posiadają dyplomy kierunków specjalistycznych (zarówno stosowanych, teoretycznych jak i nauczycielskich), zgodnych z nauczanymi przedmiotami . Ponad te kompetencje "twarde" cenimy w naszych wykładowcach kompetencje "miękkie" (ale nie mniej ważne) jak: zaangażowanie, entuzjazm, empatię, kontaktowy i przyjazny sposób bycia. Warto wspomnieć, że duża część wykładowców jest z nami od samego początku. Więcej o wykładowcach EDUKARIS można dowiedzieć się w zakładkach przedmiotowych.

 • Rekomendacje, ankiety ewaluacyjne
  Co roku przeprowadzamy ankiety ewaluacyjne oraz ankiety oczekiwań kursantów. Zapraszamy do zapoznania się z częścią wyników tych ankiet, począwszy od roku 2009 Zobacz część wyników ankiet EDUKARIS
  rekomendacje z ankiet

  Obok natomiast prezentujemy przykładowe oceny w skali pięciostopniowej, w globalnym ujęciu statystycznym, jakie wystawili nam kursanci w przykładowych pytaniach. Średnia ważona z odpowiedzi powyżej 4,5 oznacza po prostu, że nasz statystyczny kursant wyraża w zasadzie pełną aprobatę w danej kwestii dotyczącej zajęć. Podany obok średniej ważonej wynik procentowy mówi, jaki odsetek kursantów wyraził bezwzględną aprobatę.

 • ! Bardzo duża liczba godzin zajęć edukacyjnych z nauczycielem.
  Jesteśmy jedną z placówek na warszawskim rynku edukacyjnym, która oferuje w kursie rocznym największą liczbę godzin lekcyjnych (w większości od 104) zajęć z wykładowcą, w bezpośredniej klasycznej formie wykładów wraz z ćwiczeniami - to oznacza, że w ofercie nie wliczamy ewentualnych godzin uzupełniających zajęć on-line, oraz godzin pracy własnej w domu. Ponadto z niektórych przedmiotów, np. z fizyki, oferujemy w kursie maturalnym rocznym niewątpliwie największą w Polsce (być może, że i w całej Europie) liczbę godzin lekcyjnych z wykładowcą - co najmniej 184.

 • ! Atmosfera zajęć
  Zapewne niektórzy będą mile zaskoczeni tym, jak wiele można się nauczyć, jak bardzo efektywne mogą być zajęcia, jak bardzo nauczyciele angażują się w swoją pracę. A wszystko to w przyjaznej, miłej i profesjonalnej atmosferze, która wyzwala w uczniach entuzjazm do przedmiotu (czasem niezbyt lubianego) i chęć do wytężonej pracy. Udowodnione jest naukowo, że w takich warunkach człowiek uczy się szybciej i efektywniej.

 • Forma zajęć
  Kursy odbywają się w salach zajęciowych liceum im. J. Zamoyskiego. Zajęcia mają optymalną formę: i) interaktywnego wykładu mającego na celu rzetelne powtórzenie wszystkich treści progragromawych oraz ii) dużej liczby ćwiczeń/zadań utrwalających poznane treści, wykonywanych/rozwiązywanych wspólnie z nauczycielem. Po każdym omówionym dziale rozwiązywana jest duża liczba zadań z arkuszy maturalnych. Zajęcia prowadzone są według autorskich programów, zgodnych ze standardami wymagań egzaminacyjnych, przygotowanych przez nauczycieli EDUKARIS. Pod koniec kursu przeprowadzamy formalnie dużą maturę próbną.

 • Kompetencje zarządzających
  EDUKARIS jedną z nielicznych placówek, w której zarządzający posiadają najwyższe kompetencje, zgodne z prowadzoną działalnością: i) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego (oraz wieloletni staż pracy w szkole); ii) są certyfikowanymi egzaminatorami; iii) posiadają dyplom Zarządzania Oświatą; iv) są absolwentami elitarnych i specjalistycznych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku zgromadziliśmy (i czynimy to nadal) bogate doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności EDUKARIS, natomiast edukacją zajmujemy się od samego początku naszej drogi zawodowej, tj. od końca lat 90-tych.

 • Specjalizacja placówki EDUKARIS
  Od roku 2006 EDUKARIS nieprzerwanie specjalizuje się tylko i wyłącznie w przygotowywaniu młodzieży do egzaminu maturalnego. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w tę formę edukacji przekłada się na sukcesy naszych kursantów na maturze.

COPYRIGHT © EDUKARIS ® 2005/2006 - 2014...
Wszystkie treści na stronie chroni ustawa o prawach autorskich. EDUKARIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Projekt i wykonanie: Mariusz Mroczek, EDUKARIS
Valid HTML 4.01 Transitional